رسانه تخصصی مستقل
معرفی لباس تیم های MLS در فصل 2017 (سری پنجم)
جمعه 20 اسفند 1395 | ( نظرات )

تیم کیتز - در این قسمت به معرفی لباس تیم های کلرادو رپیدز، رئال سالت لیک و سن خوزه ارث کوئیکز در فصل 2017 خواهیم پرداخت.

کلرادو رپیدز

پیراهن اول بدون تغییر نسبت به سال قبل و در زمینه به رنگ قرمز مارون با آستین های سفید، نوارهای آبی آسمانی و مارون و سه خط آبی آسمانی در پهلوها ارائه شده است. شورت سفید با سه خط آبی آسمانی در کناره ها به همراه جوراب های راه راه مارون و آبی آسمانی ترکیب لباس اول کلرادو راپیدز در سال 2017 را کامل می کند.

پیراهن دوم جدید کلرادو نیز در زمینه به رنگ زرد همراه با آستین، یقه و سه خط بریده روی شانه ها به رنگ آبی ارائه شده است. شورت آبی با سه خط زرد در کناره ها به همراه جوراب های زرد با جزئیات آبی و قرمز ترکیب لباس دوم جدید کلرادو راپیدز برای فصل 2017 را کامل می کند.

 

رئال سالت لیک

پیراهن اول همانند سال گذشته و بدون تغییر در زمینه قرمز با یقه سرمه ای، سه خط زرد در پهلوها و نوارهای زرد و سرمه ای در لبه آستین ها ارائه شده است. شورت و جوراب های قرمز با سه خط های زرد ترکیب لباس اول تکراری رئال سالت لیک برای سال 2017 را کامل می کند.

پیراهن دوم جدید نیز در زمینه یکدست به رنگ سفید با سه خط بریده سرمه ای بر روی شانه ها ارائه شده است. شورت و جوراب های سفید با جزئیات سرمه ای ترکیب لباس دوم ساده رئال سالت لیک در فصل 2017 را کامل می کند.

 

سن خوزه ارث کوئیکز

پیراهن اول جدید در زمینه مشکی با نوارهای راه راه آبی افقی و مورب که از نشان این باشگاه الهام گرفته شده است در قسمتی از جلوی پیراهن یکدیگر را قطع می کنند به همراه نوارهای لبه آستین و سه خط روی شانه به رنگ آبی ارائه شده است. شورت و جوراب های مشکی با جزئیات آبی ترکیب لباس اول جدید سن خوزه برای فصل 2017 را کامل می کند.

پیراهن دوم هم که از فصل گذشته مورد استفاده قرار می گیرد در زمینه سفید با یک نوار عمودی در سمت چپ جلوی پیراهن به رنگ قرمز و با گرافیک زیگزاگی قرمز تیره، یقه گرد و آستین های قرمز و نوارهای سفید و قرمز در لبه آستین ها ارائه شده است. شورت سفید با سه خط قرمز در کماره ها به همراه جوراب های قرمز با سه خط سفید ترکیب لباس دوم سن خوزه ارث کوئیکز در سال 2017 را کامل می کند.

تصاویر کامل مربوط به لباس های اول و دوم کلرادو رپیدز، رئال سالت لیک و سن خوزه ارث کوئیکز برای فصل 2017 را در گالری عکس مشاهده نمایید.

گالری عکس

معرفی لباس تیم های MLS در فصل 2017 (سری چهارم)
چهارشنبه 18 اسفند 1395 | ( نظرات )

تیم کیتز - در این قسمت به معرفی لباس تیم های اسپورتینگ کانزاس، نیو انگلند روولوشن و دی سی یونایتد در فصل 2017 خواهیم پرداخت.

اسپورتینگ کانزاس

پیراهن اول جدید اسپورتینگ در زمینه آبی آسمانی با نوارهای باریک عمودی در جلو به همراه یقه پولو و سه خط بریده بر روی شانه ها به رنگ سفید ارائه شده است. شورت سفید با سه خط آبی آسمانی در کناره ها به همراه جوراب های آبی آسمانی با جزئیات سفید ترکیب لباس اول اسپورتینگ کانزاس سیتی را برای فصل 2017 کامل می کند.

پیراهن دوم مشابه سال گذشته و در زمینه سرمه ای با نوارهای باریک افقی به رنگ سرمه ای روشن، یقه آبی روشن، سه خط سرمه ای روشن در پهلوها و نوارهای سرمه ای تیره و روشن در لبه آستین ها ارائه شده است. شورت سرمه ای تیره با سه خط های سرمه ای روشن در کناره ها به همراه جوراب های راه راه سرمه ای تیره و روشن ترکیب لباس دوم اسپورتینگ کانزاس در سال 2017 را کامل می کند.

 

نیو انگلند روولوشن

پیراهن اول بدون تغییر نسبت به فصل گذشته در زمینه سرمه ای با نوارهای سفید و قرمز در مرکز جلوی پیراهن همراه با سه خط قرمز در پهلوها و نوارهای سفید و سرمه ای در لبه آستین ها ارائه شده است. شورت سفید با سه خط قرمز در کناره ها به همراه جوراب های سرمه ای با جزئیات قرمز ترکیب لباس اول نیو انگلند روولوشن در سال 2017 را کامل می کند.

پیراهن دوم جدید نیز در زمینه سفید و در قسمت جلو به صورت نیم سفید نیم قرمز با یقه هفت سفید، سه خط بریده قرمز بر روی شانه ها ارائه شده است. شورت قرمز با سه خط سفید در کناره ها به همراه جوراب های سفید با سه خط قرمز ترکیب لباس دوم جدید نیو انگلند برای فصل 2017ام ال اس را کامل می کند.

 

دی سی یونایتد

پیراهن اول دی سی یونایتد بدون تغییر نسب به فصل گذشته در زمینه مشکی با یک پترن راه راه افقی در سایه ای بسیار نزدیک به رنگ زمینه در جلوی پیراهن، سه خط قرمز در پهلوها و نوارهای سفید و قرمز در لبه آستین ها ارائه شده است. شورت و جوراب های مشکی با سه خط های قرمز ترکیب لباس اول دی سی در سال 2017 را کامل می کند.

پیراهن دوم جدید هم در زمینه سفید با یک گرافیک طوسی تیره و روشن در قسمت جلو ارائه شده است. آستین ها و قسمتی از شانه ها به رنگ قرمز و سه خط روی شانه به رنگ سفید هستند. یقه و نوارهای مشکی در لبه آستین دیگر جزئیات پیراهن جدید را تشکیل می دهند. شورت سفید با سه خط قرمز در کناره ها به همراه جوراب های سفید با جزئیات قرمز و نوک مدادی ترکیب لباس دوم جدید دی سی یونایتد برای فصل 2017 را کامل می کند.

تصاویر کامل مربوط به لباس های اول و دوم اسپورتینگ کانزاس، نیو انگلند روولوشن و دی سی یونایتد برای فصل 2017 را در گالری عکس مشاهده نمایید.

گالری عکس

معرفی لباس تیم های MLS در فصل 2017 (سری سوم)
یکشنبه 15 اسفند 1395 | ( نظرات )

تیم کیتز - در این قسمت به معرفی لباس تیم های لس آنجلس گلکسی، مونترال ایمپکت و هیوستون دینامو در فصل 2017 خواهیم پرداخت.

لس آنجلس گلکسی

پیراهن اول بدون تغییر نسبت به فصل گذشته و در زمینه سفید با دو نوار سرمه ای و زرد مورب در جلو قه همراه یقه هفت و نوارهای لبه آستین به رنگ سرمه ای و زرد و همچنین سه خط سرمه ای در پهلوها ارائه شده است.           ورت و جوراب های سفید با جزئیات سرمه ای ترکیب لباس اول لس آنجلس گلکسی در سال 2017 را کامل می کند.

پیراهن دوم جدید نیز در زمینه به رنگ سرمه ای تیره به همراه نوارهای سرمه ای در لبه آستین ها و سه خط بریده به همین رنگ بر روی شانه ها ارائه شده است. شورت و جوراب های سرمه ای تیره با جزئیات سرمه ای ترکیب لباس دوم جدید ال ای گلکسی برای فصل 2017 را کامل می کند.

 

مونترال ایمپکت

پیراهن اول مربوط به سال گذشته و در قسمت جلو با نوارهای راه راه آبی مشکی که یک خط سفید از بین نوارهای آبی عبور کرده به همراه یقه و سه خط مشکی در پهلوها و نوارهای سفید و مشکی در لبه آستین ها ارائه شده است. شورت مشکی با سه خط آبی در کناره ها به همراه جوراب های آبی با جزئیات مشکی ترکیب لباس اول مونترال ایمپکت در سال 2017 را کامل می کند.

پیراهن دوم جدید مونترال هم در زمینه سفید با یقه گرد سفید و یک تکه مثلثی طوسی رنگ در جلوی آن، سه خط آبی روی شانه و نوارهای آبی با خط مشکی در بالای آن در لبه آستین ها ارائه شده است. شورت سفید با سه خط آبی در کناره ها و نوار آبی با خط مشکی در لبه پایین شورت به همراه جوراب های راه راه سفید و آبی ترکیب لباس دوم مونترال ایمپکت برای فصل 2017 را کامل می کند.

هیوستون دینامو

پیراهن اول جدید هیوستون در زمینه نارنجی با خط های باریک افقی نقره آبی در جلو، سه خط بریده بر روی شانه ها و نوار سفید و با یک خط آبی در وسط آن در لبه آستین ها ارائه شده است. شورت سفید با سه خط نقره ای در کناره ها به همراه جوراب های نارنجی با خط های باریک نقره آبی ترکیب لباس اول جدید هیوستون دینامو برای فصل 2017 را کامل می کند.

پیراهن دوم نیز بدون تغییر نسبت به فصل گذشته در زمینه مشکی با نوارهایی در سه سایه متفاوت از رنگ نارنجی بر روی سینه، یقه گرد و نوارهای لبه آستین به رنگ طوسی و مشکی به همراه سه خط نوک مدادی در پهلوها ارائه شده است. شورت مشکی با سه خط نوک مدادی در کناره ها به همراه جوراب های مشکی با جزئیات نارنجی ترکیب لباس دوم هیوستون دینامو در سال 2017 را کامل می کند.

تصاویر کامل مربوط به لباس های اول و دوم لس آنجلس گلکسی، مونترال ایمپکت و هیوستون دینامو برای فصل 2017 را در گالری عکس مشاهده نمایید.


گالری عکس

معرفی لباس تیم های MLS در فصل 2017 (سری دوم)
چهارشنبه 11 اسفند 1395 | ( نظرات )

تیم کیتز – در این بخش به معرفی لباس تیم های حاضر در فصل 2017 لیگ حرفه ای آمریکا که در طول ماه های گذشته رونمایی شده اند در قالب چند پست خواهیم پرداخت.

تامین پوشاک تمامی تیم های حاضر در لیگ فوتبال حرفه ای آمریکا بر پایه قراردادی کلان بر عهده آدیداس است و علیرغم یکسان بودن تولیدکننده، لباس تیم ها از تنوع طرح و رنگ قابل توجهی برخوردار هستند.

 

شیکاگو فایر

پیراهن اول شیکاگو فایر که مربوط به فصل گذشته است و در فصل جدید بدون تغییر خواهد ماند در زمینه قرمز همراه با یک نوار افقی سفید در جلو، یقه هفت و نوارهای سرمه ای و سفید و سه خط سرمه ای در پهلوها دیگر جزئیات پیراهن اول شیکاگو فایر را تشکیل می دهد.

شورت و جوراب های قرمز همراه با جزئیات سرمه ای و سفید ترکیب لباس اول شیکاگو فایر در سال 2017 را کامل می کند.

پیراهن دوم جدید شیکاگو فایر نیز در زمینه طوسی با پترنی متشکل از خطوط ریز تیره و روشن در قسمت جلو به همراه دو خط قرمز باریک در جلو و یقه هفت، نوار لبه آستین ها و سه خط روی شانه به رنگ سرمه ای ارائه شده است.

شورت و جوراب های طوسی همراه با جزئیات سرمه ای ترکیب لباس دوم جدید شیکاگو در فصل 2017 ام ال اس را کامل می کند.

 

ونکوور وایتکپس

پیراهن اول جدید در زمینه سفید همراه با مثلث های کوچک به رنگ آبی روشن در محدوده جلو و آستین ها و یقه هفت،نوارهای لبه آستین و سه خط روی شانه به رنگ سرمه ای جزئیات پیراهن اول جدید ونکوور وایتکپس در سال 2017 را تشکیل می دهد.

شورت و جوراب های سفید همراه با جزئیات سرمه ای و آبی روشن ترکیب لباس اول ونکوور را برای فصل 2017 کامل می کند.

پیراهن دوم هم بدون تغییر نسبت به سال گذشته با یک گرافیک راه راه متشکل از نوارهای باریک راه راه افقی که با برش های لوزی شکل از یکدیگر متمایز شده اند در طیف رنگی بین سرمه ای تا آبی بسیار روشن ارائه شده است.

آستین ها به رنگ آبی بسیار روشن و پشت پیراهن به رنگ سرمه ای است. نوارهای نقره ای و سرمه ای در لبه آستین ها و سه خط نقره ای در پهلوها جزئیات پیراهن دوم را تشکیل می دهد. شورت و جوراب های سرمه ای همراه با جزئیات نقره ای ترکیب لباس دوم ونکوور وایتکپس برای فصل 2017 را کامل می کند.

 

نیویورک سیتی

پیراهن اول جدید نیویورک سیتی در زمینه به رنگ آبی آسمانی و همراه با یقه هفت، سه خط روی شانه و نوار لبه آستین به رنگ سرمه ای که یک خط نارنجی نیز در نوار لبه آستین کار شده است جزئیات پیراهن اول جدید را تشکیل می دهد.

شورت سرمه ای با سه خط آبی آسمانی در کناره ها و خط نارنجی در پایین شورت به همراه جوراب های آبی آسمانی با جزئیات سرمه ای ترکیب لباس اول جدید نیویورک سیتی در سال 2017 را کامل می کند.

پیراهن دوم نیز که از سال گذشته مورد استفاده قرار می گیرد در زمینه به رنگ سرمه ای همراه با یک گرافیک مدور آبی روشن حول لوگوی باشگاه، یقه هفت سرمه ای، نوارهای نارنجی و سرمه ای در لبه آستین و سه خط های نارنجی در پهلوها دیگر جزئیات پیراهن دوم نیویورک سیتی را تشکیل می دهد.

شورت و جوراب های سرمه ای همراه با سه خط نارنجی بر روی آنها ترکیب لباس دوم نیویورک سیتی در فصل 2017 را کامل می کند.

تصاویر کامل لباس های اول و دوم شیکاگو فایر، ونکوور وایتکپس و نیویورک سیتی برای فصل 2017 MLS را در گالری عکس مشاهده نمایید.

گالری عکس

معرفی لباس تیم های MLS در فصل 2017 (سری اول)
سه شنبه 10 اسفند 1395 | ( نظرات )

تیم کیتز – در این بخش به معرفی لباس تیم های حاضر در فصل 2017 لیگ حرفه ای آمریکا که در طول ماه های گذشته رونمایی شده اند در قالب چند پست خواهیم پرداخت.

تامین پوشاک تمامی تیم های حاضر در لیگ فوتبال حرفه ای آمریکا بر پایه قراردادی کلان بر عهده آدیداس است و علیرغم یکسان بودن تولیدکننده، لباس تیم ها از تنوع طرح و رنگ قابل توجهی برخوردار هستند.

 

آتلانتا یونایتد

پیراهن اول آتلانتا یونایتد برای سال 2017 با نوارهای راه راه عمودی به رنگ قرمز و مشکی در جلوی پیراهن، یقه هفت و نوارهای مشکی در لبه آستین ها و سه خط بریده آدیداس به رنگ طلایی بر روی شانه ها ارائه شده است.

شورت مشکی با سه خط طلایی در کناره ها به همراه جوراب های مشکی ترکیب لباس اول آتلانتا یونایتد در فصل 2017 را کامل می کند.

پیراهن دوم آتلانتا نیز در زمینه سفید همراه با خط های باریک افقی به رنگ طوسی روشن در محدوده جلوی پیراهن و آستین ها، یقه گرد همرنگ زمینه و نوارهای قرمز در لبه آستین ها ارائه شده است.

شورت و جوراب های قرمز با جزئیات سفید ترکیب لباس دوم آتلانتا یونایتد در سال 2017 را کامل می کند.

 

پورتلند تیمبرز

پیراهن اول پورتلند تیمبرز برای فصل 2017 در زمینه سبز تیره همراه با بافت متقاطع مربعی در جلوی پیراهن، سه خط طلایی بر روی شانه ها و نوارهای سبز که در محل اتصال آن به آستین جزئیات طلایی کار شده ارائه شده است.

شورت و جوراب های سبز تیره همراه با جزئیات طلایی ترکیب لباس اول جدید پورتلند در سال 2017 را کامل می کند.

پیراهن دوم پورتلند هم بدون تغییر نسبت به فصل گذشته با نوارهای راه راه مشکی به همراه نوارهایی در سایه های مختلفی از رنگ قرمز در بین آنها در جلوی پیراهن، یقه هفت مشکی، سه خط قرمز در پهلوها و نوارهای قرمز و مشکی در لبه آستین ها در سال 2017 هم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

شورت مشکی با جزئیات قرمز و جوراب های قرمز با جزئیات مشکی ترکیب لباس دوم پورتلند تیمبرز در فصل 2017 را کامل می کند.

 

فیلادلفیا یونیون

پیراهن اول فیلادلفیا برای سال 2017 بدون تغییر نسبت به فصل گذشته در زمینه سرمه ای تیره همراه با یک نوار پهن عمودی طلایی رنگ در جلوی پیراهن که پترنی برگرفته از پوست مار بر روی آن نقش بسته ارائه شده است. سه خط طلایی در پهلوها و نوارهای طلایی و مشکی در لبه آستین ها دیگر جزئیات پیراهن جدید را تشکیل می دهند.

شورت و جوراب های سرمه ای با سه خط های طلایی ترکیب لباس اول فیلادلفیا در فصل 2017 را کامل می کند.

پیراهن دوم جدید نیز در زمینه سفید همراه با یقه گرد، آستین و نوار روی پهلو به رنگ سرمه ای و سه خط طلایی آدیداس بر روی شانه ها ارائه شده است.شورت و جوراب های سفید با جزئیات سرمه ای و طلایی ترکیب لباس دوم جدید فیلادلفیا یونیون برای سال 2017 را کامل می کند.

تصاویر کامل لباس های اول و دوم آتلانتا یونایتد، پورتلند تیمبرز و فیلادلفیا یونیون برای فصل 2017 MLS را در گالری عکس مشاهده نمایید.
گالری عکس